ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 997011639 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 144242801000


Σε λειτουργία - 53,7 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Copyright © 2022 Λυκοβούνι Μονοπρόσωπη Α.Ε.